Home Nieuws Inzet beweegagoog om vallen bij ouderen te voorkomen

Inzet beweegagoog om vallen bij ouderen te voorkomen

'Als bewoners komen te vallen kunnen ze angstig worden om nogmaals te vallen. In mijn werk als beweegagoog help ik bewoners dan in een veilige omgeving weer het vertrouwen in hun lichaam geven, om hun angst weg te nemen zodat ze het zelf weer kunnen.' Beweegagoog Marcella Van De Weem, werkzaam in WoonZorgPark Loosduinen, heeft veel te maken met mensen met een hoog valrisico.

‘Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn bewoners die geen ziekte inzicht hebben en zichzelf overschatten, denken dat ze nog iets kunnen (staan/lopen) maar hierdoor komen te vallen. Om dit te voorkomen kunnen we verschillende hulpmiddelen inzetten bijvoorbeeld een sensor of valmat. Er zijn ook bewoners die door ouderdom spierkracht verliezen waardoor ze moeilijker kunnen staan en lopen. Het kan ook komen doordat de mensen minder bewegen en meer stil zitten. ’

In WoonZorgParkLoosduinen is er een heel programma opgezet rondom valpreventie en verbeteren van de zelfredzaamheid. Iedere bewoner wordt gescreend, waarbij gekeken wordt wat iemand zelf kan, wat de reden is dat een bewoner het niet kan en aan de hand daarvan wordt gekeken of het mogelijk is om te trainen zodat de bewoner het misschien weer zelf kan op een veilige manier. ‘We proberen het bewegen zo leuk mogelijk te maken zodat bewoners gemotiveerd zijn om te komen en mee te doen.’