Home Nieuws Verschillen tussen mensen verrijken én versterken een organisatie

Verschillen tussen mensen verrijken én versterken een organisatie

Als Saffier zijn we aan het onderzoeken, wat diversiteit en inclusie betekent voor onze manier van werken. Van ontvangst tot aannamebeleid tot het aanbod in de keuken. En ook hoe we omgaan met elkaar, zowel met bewoners en cliënten als medewerkers onderling.

In haar blog schrijft Annemiek Overboom dat er nog veel vragen zijn om te beantwoorden, maar door met elkaar hierover het open gesprek te voeren creëren we bewustwording van de meerwaarde van diversiteit. Lees hier haar hele blog.

Verschillen tussen mensen verrijken én versterken een organisatie

Ik vind het belangrijk dat iedereen binnen Saffier zichzelf kan en mag zijn. Dat mensen zich bij Saffier veilig en prettig voelen om ook daadwerkelijk zichzelf te kunnen zijn ongeacht genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid, cultuur, afkomst etc.. Dit geldt voor zowel medewerkers, bewoners, cliënten, mantelzorgers als bezoekers.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Zo is het nu de week van diversiteit en volgende week is het de Regenboogweek, waarin vooral aandacht gevraagd wordt voor de LHBTIQ gemeenschap. Uiteraard wappert de progress vlag ook op al onze locaties. Ik vind het daarnaast mooi dat onze locatie Loosduinen veel ‘roze’ activiteiten organiseert voor bewoners. Ook voor medewerkers van Saffier besteden we hier aandacht aan. Diverse medewerkers delen hun ervaringen binnen Saffier. Heel moedig dat mensen dit doen, want het is niet altijd makkelijk om je uit spreken.

Verschillen verrijken en versterken

Voor mij is het centrale uitgangspunt van diversiteit en inclusie dat verschillen tussen mensen een organisatie verrijken én versterken. Juist doordat iedereen verschillend is, kom je verder. Als iedereen een ander met respect benadert en oprecht geïnteresseerd is in (de achtergrond van) een ander, zonder direct een mening klaar te hebben, dan wordt het een stuk makkelijker om elkaar te begrijpen. Dat betekent ook dat je je houding en manier van communiceren soms moet aanpassen. Dat geldt zowel voor de omgang met bewoners en cliënten als ook met elkaar als medewerkers.

Gevolgen voor onze manier van werken

Als Saffier zijn we aan het onderzoeken, wat diversiteit en inclusie betekent voor onze manier van werken. Van ontvangst tot aannamebeleid tot het aanbod in de keuken. En ook hoe we omgaan met elkaar, zowel met bewoners en cliënten als medewerkers onderling.

Zijn er grenzen?

Meer dan de helft van de inwoners van Den Haag heeft voorouders die generaties geleden buiten Nederland woonden. We weten dat dit aandeel de komende jaren steeds groter wordt. Dat heeft gevolgen voor onze dagelijkse praktijk: hoe gaan we om met de diversiteit aan culturen die mensen meebrengen, met hun gewoonten en behoeften? Wat vraagt dit van medewerkers? Dat is nog niet eenvoudig. Cliënten hebben voorkeuren en medewerkers ook. En de organisatie heeft ook waarden die om naleving vragen. Daarin elkaar goed vinden is de opgave waar we voor staan.

Bewustwording en meerwaarde

Nog veel vragen om te beantwoorden, maar door met elkaar hierover het open gesprek te voeren creëren we bewustwording van de meerwaarde van diversiteit. Zo komen we steeds een stapje dichterbij een organisatie waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Annemiek Overboom
Bestuurder Saffier