Topcare en (wetenschappelijk) onderzoek

Voor zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov heeft Saffier sinds 2022 het Topcare predicaat. Topcare Expertise centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen.  Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en samen blijven leren.

Denken vanuit mogelijkheden

Alles wat binnen de muren van Domus Nostra aan zorg, behandeling en begeleiding plaatsvindt, staat in het teken van participatie en sociale inclusie. Dat betekent dat we de bewoners zoveel mogelijk betrekken bij wat voor een ‘normaal´ leven staat; een leven waarin niet de beperkingen maar juist de mogelijkheden van de bewoner worden benut.

Vaktherapie: samen sterk

Wat ons hierin vooral onderscheidt is de inzet van vaktherapie, zowel beeldend, dans/beweging en muziek. De vaktherapie vormt een vast onderdeel van de behandeltherapie binnen Domus Nostra en hiermee wordt ook het belang van vaktherapeutisch onderzoek onderstreept. In dat kader zoeken we de verbinding met andere kennispartners zoals ArtEZ, University of the Arts. ArtEZ staat voor erkend hoge kwaliteit waarbij studenten kunnen bijdragen aan een voortdurende vernieuwing van de kunst en de kwaliteit van de samenleving.

Onderzoek

De bevindingen van de (wetenschappelijke) onderzoeken worden gepubliceerd. Zo kunnen ook andere zorgprofessionals en zorglocaties voor mensen met het syndroom van Korsakov gebruik maken van de kennis die we op doen. De onderstaande onderzoeken en publicaties zijn inmiddels gerealiseerd:

  • ‘The benefits of Music-, Dance/Movement-, and Art Therapy on Improving and Retrieving Cognition and Memory with People Suffering from Korsakoff Syndrome: A Case Vignette Report’ (case report)
  • ‘Music Therapy in People Suffering from Korsakoff Syndrome: A Case Report’ (case report) / Nederlandse samenvatting ‘Muziektherapie bij mensen met het syndroom van Korsakov’ (case report)
  • ‘Vaktherapie als troefkaart aan de tekentafel’ (case report)

Lopende en nieuwe onderzoeken

Saffier heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de methodiek ‘Empatisch Directieve Benadering’ (EDB) en dit is een belangrijk onderdeel op de onderzoeksagenda van Domus Nostra. Er is een onderzoek gestart rondom de zorgrelatie tussen professional en bewoner, met de nadruk op autonomie met als doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van EDB. Daarnaast wordt er gewerkt aan een onderzoeksvoorstel om EDB te vertalen naar een methode voor muziektherapie. Het plan is om deze methode in verschillende Korsakov centra als pilot in te zetten met als belangrijkste uitkomstmaten het verminderen van apathie en het bevorderen van sociale inclusie.

In mei 2022 voerden cliënten met Korsakov, cliënten met NAH en wijkbewoners onder begeleiding van vaktherapeuten het theaterstuk ‘Ruimte Reis’ op. Het doel was de mate van participatie en sociale inclusie bij de doelgroep te bevorderen. De vaktherapeuten onderzoeken nu in samenwerking met de Hogeschool Leiden wat de ervaring van de partijen is en het effect bij onze bewoners op sociaal gebied. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen nieuwe projecten zo effectief mogelijk aansluiten op de wensen van de bewoners.