Home Over ons Klachtenformulier

Klacht, compliment of tip

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als cliënt. Uw welzijn en een goede dienstverlening aan u, daar gaat het om in onze locaties én in de dienstverlening die wij bij mensen thuis leveren.
Veel gaat er goed en complimenten worden dan ook vaak gegeven. Maar er kunnen situaties zijn die maken dat u minder of niet tevreden bent. Dan vraagt u zich wellicht af hoe u dat kunt aanpakken. U of uw vertegenwoordiger wil dan uw ontevredenheid kenbaar maken aan de organisatie. Dat is ook voor Saffier van belang, omdat wij op die manier onze dienstverlening kunnen verbeteren. In dit schema staat hoe het traject van de klachtenprocedure werkt:

Voor meer informatie kunt u ook onze folder over de klachtenregeling lezen:

Folder klachtenregeling 2022

 

Als u niet tevreden bent

Bij Saffier vinden wij het zeer belangrijk dat iets waar u ontevreden over bent in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgelost door de direct betrokkenen. Daarom vragen wij u, of uw vertegenwoordiger, om in eerste instantie diegene aan te spreken die te maken heeft met uw onvrede of klacht. Met zo’n gesprek kan een probleem direct worden opgelost en in de meeste situaties gebeurt dat ook. Maar als een probleem zich vaker voordoet of wanneer u het gevoel hebt niet te worden gehoord, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Dat kan op de locatie of heel eenvoudig via het klachtenformulier.

Mocht u vinden dat de klachtverwerking via de Klachtenfunctionaris niet tot een oplossing heeft geleid, dan kunt u altijd een formele klacht bij de Klachtencommissie indienen. Meer informatie hierover vindt u in de eerdergenoemde folder klachtenregeling.