Een appartement huren

Bij Saffier kunt u ook appartementen huren. Dit kan in zowel de sociale huursector (aanleunwoningen) als in de vrije huursector (inleunwoningen en zorggarantieappartementen).

In alle gevallen huurt u de woning en kunt u altijd gebruik maken van de zorg- en dienstverlening en de faciliteiten van de woonzorglocatie. Wanneer Saffier de benodigde zorg of ondersteuning niet kan bieden, dan kunt u dit via een externe (thuis)zorginstelling organiseren.

Aanleunwoningen

Huize Royal beschikt over 40 een- en tweepersoons aanleunwoningen. U woont hier zelfstandig en als u thuiszorg nodig heeft, gaat dit via een externe thuiszorgorganisatie.

De woning heeft een oppervlakte van ongeveer 50 m2 en wordt verhuurd in de sociale huursector. De woningen dateren uit 1977 en zijn voornamelijk gelegen aan de Scheveningseweg. Alle woningen zijn aangesloten op een alarmeringsysteem ten behoeve van acute zorg.

U kunt gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten in Huize Royal, zoals het Grand Café, de ontmoetingsruimte en activiteiten.

Saffier heeft het voornemen in de (nabije) toekomst te  starten met nieuwbouw huurappartementen op het terrein van Huize Royal. Een deel van de bestaande in- en aanleunappartementen gaan op in deze nieuwbouw.

 

Inleunwoningen

Maison Gaspard de Coligny

Maison Gaspard de Coligny telt 24 luxe zorggarantie-appartementen. U woont er geheel zelfstandig, maar kunt een beroep doen op onze zorg. Deze appartementen hebben een oppervlakte van 78-120 m2 en hebben een geheel ingerichte keuken en badkamer. Er is een extra apart toilet en een eigen balkon. Ze zijn te huur in de vrije sector. Tevens beschikt Maison Gaspard over een parkeergarage waarin een eigen parkeerplek te huren is.

Het huis heeft eigen restaurant en beschikt over een prachtige tuin met terras, kijk voor meer informatie over de faciliteiten op de locatiepagina van Maison Gaspard de Coligny.

Huize Royal

Huize Royal heeft 32 inleunwoningen in de vrije huursector. Deze woningen hebben een oppervlakte van ongeveer 60 m2 en zijn gelegen aan de Rusthoekstraat. Een ruime woonkamer, open keuken, slaapkamer en badkamer. Zo ingericht dat de woningen geschikt zijn voor rolstoelgebruik. Er is altijd een zorgteam voor acute zorg.

Kijk voor meer informatie over de faciliteiten op de locatiepagina van Huize Royal.

 

Huren van een appartement bij Saffier

Veel mensen vinden het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig, in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook wanneer er meer zorg nodig is. Wanneer u een appartement huurt, woont u zelfstandig  maar kunt een beroep doen op onze beschikbare zorg en dienstverlening.

 

Wat zijn de kosten voor een huurappartement bij Saffier

De kosten hangen af van verschillende factoren, zoals de grootte van het appartement, de faciliteiten, bouwjaar, eventuele servicekosten en aanvullende diensten, etc.. In de sociale huursector kunt u mogelijk in aanmerking komen voor huurtoeslag.

We kunnen u meer informatie geven over de huurlasten en bijkomende (service)kosten als duidelijk is om welke locatie het gaat. Neem hiervoor contact op met een van onze medewerkers van onze afdeling Vastgoed.

De kosten voor de zorg worden hieronder toegelicht.

 

Hoe kan ik zorg organiseren in een huurappartement van Saffier?

Het zorgteam van Huize Royal wordt niet ingezet voor (thuis)zorg voor huurders van aanleunwoningen, wel voor de inleunwoningen.

Wanneer u een zorggarantiewoning in Maison Gaspard de Coligny huurt, kunt gebruik maken van de zorg- en ondersteuning van deze locatie. Dit kan onder andere via het Volledig Pakket Thuis (VPT):

Met VPT krijgt u alle zorg die u ook in de verzorgingsappartementen zou kunnen krijgen, maar dan gewoon bij u thuis. U blijft maximaal zelfstandig en u hoeft niet te verhuizen. Voorbeelden van mogelijke zorg met het Volledig Pakket Thuis:

  • Verpleging (medische handelingen);
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding (individueel en/of dagbesteding);
  • maaltijden zoals ontbijt, lunch en diner;
  • hulp bij het huishouden;

Wat valt niet onder het Volledig Pakket Thuis?

  • Huisartsenzorg, geneesmiddelen, fysio- en ergotherapie, logopedie en tandheelkundige zorg behoren niet tot het VPT. Hiervoor dient u een beroep te blijven doen op uw eigen zorgverzekering.
  • Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) vallen uiteraard niet onder het VPT. Die betaalt u zelf.
  • Voor aanpassingen aan uw woning en hulpmiddelen (zoals een rolstoel) kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Wat betekent het Volledig Pakket Thuis voor uw eigen bijdrage? 

Het VPT valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en is bedoeld voor mensen die wel in aanmerking komen voor langdurig verblijf in een woonzorgcentrum, maar liever zelfstandig thuis blijven wonen. De kosten van het VPT zijn afhankelijk van uw zorgbehoefte en vallen onder de regeling “eigen bijdrage met verblijf”. U betaalt hiervoor de lage eigen bijdrage. Deze bijdrage is deels afhankelijk van uw inkomen en van uw vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is de instantie die uw bijdrage vaststelt (volgens wettelijke regels) en in rekening brengt. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u uw bijdrage (laten) berekenen.

Wij raden u aan om zelf, of samen met uw mantelzorger, in kaart te brengen hoe uw inkomen en uitgaven veranderen als u van het Volledig Pakket Thuis gebruik zou gaan maken.