Home Nieuws Jaarverslag Saffier

Jaarverslag Saffier

Met dit document verantwoordt Saffier (Stichting Saffier - De Residentie Groep) zich over het boekjaar 2022 conform de wet- en regelgeving. In dit verslag is tevens opgenomen de verslaglegging van de interne toezichthouder en het reflectieverslag van de Raad van Toezicht. Het bestuur legt hierin verantwoording af over het beleid en gang van zaken in het boekjaar en doet mededelingen over de verwachte gang van zaken. De digitale verantwoording vindt plaats via DIGIMV en is net als dit document openbaar voor iedereen beschikbaar.

Aanvullend geeft het Jaarmagazine een mooie weergave van hoogtepunten voor de organisatie met beeldmateriaal. Daarnaast is ook een kwaliteitsverslag opgesteld waarbij verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot de zorginhoudelijke dienstverlening.