Raad van Toezicht benoemt twee nieuwe leden

Omdat mevrouw Jolanda de Witte heeft aangegeven na het aflopen van haar eerste benoemingstermijn (op 1 februari 2020), niet herbenoemd te willen worden en vanwege het verlopen van de tweede benoemingstermijn van meneer Paul van Wingaarden, heeft de Raad van Toezicht op 6 februari jl. twee nieuwe leden benoemd.

Beide nieuwe benoemde leden zullen binnenkort door middel van een introductieprogramma nader kennismaken met onze organisatie. Zo zullen zij de locaties bezoeken en zullen zij kennismaken met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Mevrouw Monica Criellaard
Als nieuw benoemd lid Raad van Toezicht zal Monica Criellaard zich focussen op het aandachtsgebied ‘Financiën en Vastgoed’. Daarnaast is zij benoemd als lid van de Auditcommissie en zal zij per 1 juni 2020 het voorzitterschap van deze commissie op zich nemen. Haar benoeming betreft een periode van vier jaar en is ingegaan op 6 februari jl.

Monica Criellaard beschikt, vanuit haar eigen onderneming, over geruime managementervaring op het gebied van organisatie inrichting, financiën, ICT, vastgoed en informatie- en facilitair management.

Meneer Hans Waardenburg
Als nieuw benoemd lid Raad van Toezicht zal Hans Waardenburg zich focussen op het aandachtsgebied ‘Innovatie en Bedrijfsvoering’. Tevens is hij benoemd als lid van de Auditcommissie. De benoeming betreft een periode van vier jaar en is ingegaan op 6 februari jl.

Hans Waardenburg is een ervaren toezichthouder en hij heeft grote bestuurlijke ervaring binnen de gehandicapten- en ouderenzorg. Momenteel is Hans Waardenburg voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuidwester, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen afzienbare tijd zal hij deze functie beëindigen vanwege zijn pensioen.